Influencer Marketing

Làm sao các thương hiệu có thể chọn lựa đúng influencer và phát triển một chiến lược nội dung phù hợp?.Những thương hiệu hàng đầu đã chọn công ty chúng tôi để tạo ra những chiến dịch quảng cáo khác biệt nhất.
Khám phá những chiến dịch thành công sử dụng Influencer Marketing

Hợp tác với những influencer khácLàm sao thương hiệu có thể tối đa hoá hiệu quả của chiến dịch sử dụng nhiều influencers.


Những thương hiệu hàng đầu đã quyết định hợp tác và xây dựng một mối quan hệ lâu dài với các influencer để nhận được lượng tương tác lớn hơn.

Khách Hàng Hiện Tại

Chúng tôi yêu quý khách hàng

Nhưng các influencers càng yêu quý khách hàng hơn

Không còn phải tìm kiếm influencer,
những in-house influencers sẽ hiệu quả hơn bao giờ hếtCREATORY

Giới thiệu

Tuyển dụng

Liên hệ