Về CREATORY

CREATORY mang đến một thế hệ dẫn đầu, mở đường và chứng minh các bạn trẻ thấy cuộc sống của chúng ta nên màu sắc và năng động như thế nào.Creator của chúng tôi

MisThy

Creator mảng Game

Oops Banana

Creator mảng đời sống

Linh Ngoc Dam

Creator mảng Game

Woossi

Creator mảng đời sống

Kenjumboy

Creator mảng Game

Blvckvines

Creator mảng Game

Win.D

Creator mảng Game

Rip113

Creator mảng Game

Mazk

Creator mảng Game

Vannie

Creator mảng đời sống

Fanny

Creator mảng đời sống

Di Di

Creator mảng đời sống

HyNam

Creator mảng Game

Trong Nhan

Creator mảng đời sống

Min Min

Creator mảng đời sống

Nam Phuong

Creator mảng đời sống

Yen Nhi

Creator mảng đời sống

Cuong Kido

Creator mảng đời sống

Long.C

Creator mảng đời sống

Trang Ming

Creator mảng đời sống

Hợp tác với Creatory và trở thành Creator

   ỨNG TUYỂN    

Giải pháp của chúng tôi

Sản xuất

Sản xuất nội dung viral/quảng bá

Hỗ trợ sản xuất video

Thực hiện các nội dung hợp tác giữa
những người sáng tạo nội dung

Phân phối

Phân phối nội dung trên các
kênh truyền thông đa phương tiện

Sản xuất nội dung viral/quảng bá

Quản lý bản quyền số

Seeding trong cộng đồng

Quản lý tài năng

Phát triển chiến lược thương hiệu

Quản lý cộng đồng người hâm mộ

Quản lý kinh doanh IP

Quản lý rủi roCREATORY

Giới thiệu

Tuyển dụng

Liên hệ